12 Tribes Music

תומכים ושותפים לדרך

 

תודה לשותפים שלנו שנותנים בנו אמון ומצטרפים לעשייה.

השותפים שלנו מאמינים במוזיקה ומודעים לעוצמה של המוזיקה, לחשיבות ולהשפעה שיש לה על היוצרים, על הקהל ועל תקינות חברתית ותרבותית בישראל ומחוצה לה.